Taekema Harlequin Advocaten
praktijk

Problemen met politie en/of justitie?
Taekema Harlequin is een in het strafrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Het kantoor behandelt zowel betalende strafzaken als strafzaken op basis van een toevoeging. De advocaten zijn door het hele land werkzaam en ook regelmatig in het buitenland. Internationaal strafrecht wordt uitdrukkelijk tot de specialisaties gerekend.

In Nederland en de Caraïbische delen van het Koninkrijk houdt het kantoor zich vooral bezig met wat de commune strafzaken worden genoemd. Dat zijn de delicten uit het Wetboek van Strafrecht, aangevuld met die uit bijzondere wetten, zoals de Wet Wapens en Munitie en de Opiumwet. Gedacht kan worden aan levensdelicten, mensensmokkel, mensenhandel, zedendelicten, drugs, wapens en vermogenscriminaliteit.

De bij Taekema Harlequin werkzame advocaten kunnen u bijstaan in alle gerechtelijke instanties. Ook in de behandeling van cassatie- en herzieningszaken bij de Hoge Raad der Nederlanden is sprake van veel kennis en ervaring.